Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn tố tụng các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính, lao động

  • Tư vấn về thời hiệu khởi kiện, tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án, án phí…
  • Tư vấn về thủ tục khởi kiện, hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, nộp đơn khởi kiện kèm theo hồ sơ khởi kiện hoặc nộp bản tự khai cho tòa án
  • Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án (các đương sự)
  • Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
  • Tư vấn hỗ trợ đương sự yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án
  • Tư vấn, tham gia hoà giải tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật
  • Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định của tòa án
  • Tham gia tranh tụng tại phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu Toà án triệu tập) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5639