Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn các vụ án hình sự

  • Tham gia tố tụng từ giai đoạn khởi tố vụ án hoặc bất cứ giai đoạn nào của vụ án hình sự
  • Thu thập, cung cấp chứng cứ cho toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại
  • Tư vấn hỗ trợ yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án để bảo vệ quyền lợi của bị can, bị cáo, người bị hại
  • Tư vấn, hỗ trợ yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật
  • Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo, người bị hại
  • Tư vấn, hỗ trợ bị can, bị cáo, người bị hại kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định của tòa án
  • Tham gia tranh tụng tại phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu Toà án triệu tập) để trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5462