Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn tố tụng trọng tài thương mại

  • Tư vấn về thời hiệu khởi kiện và thẩm quyền của trọng tài, lệ phí trọng tài…
  • Tư vấn về thủ tục khởi kiện, hỗ trợ soạn thảo đơn kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tại trọng tài, nộp đơn khởi kiện kèm theo hồ sơ khởi kiện hoặc nộp bản tự khai cho trọng tài
  • Tham gia tố tụng trọng tài từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng trọng tài với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án (các đương sự)
  • Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
  • Tư vấn hỗ trợ đương sự yêu cầu trọng tài áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ việc
  • Tư vấn, tham gia hoà giải tại trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu thay đổi trọng tài viên theo quy định của pháp luật
  • Tham gia tranh tụng tại phiên họp trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự nộp đơn yêu cầu tòa án hủy phán quyết trọng tài
  • Tham gia phiên họp xem xét hủy phán quyết trọng tài do tòa án tổ chức để trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3059