Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn chung về thủ tục đấu thầu

  • Tư vấn về điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu theo Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành
  • Tư vấn các hình thức đấu thầu
  • Tư vấn các hình thức hợp đồng trong đấu thầuTư vấn về các quy định cấm trong đấu thầu
  • Tư vấn điều kiện hợp lệ và các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của việc đấu thầu
  • Hỗ trợ bên mời thầu xem xét, kiểm tra việc lập HSMT và báo cáo đánh giá HSDT của chủ đầu tư có đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đúng yêu cầu HSMT hay không.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3252