Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu

  • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu xử lý các tình huống vi phạm trong đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu khiếu nại kết quả đấu thầu và các quyết định của bên mời thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu
  • Tư vấn, hỗ trợ các bên giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong quá trình tổ chức đấu thầu
  • Tư vấn cho các bên trong việc thực hiện Hợp đồng liên danh dự thầu, bao gồm cả việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà thầu và đối tác (nếu có)
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3572