Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thẩm định, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

  • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu tổ chức nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu và lập biên bản mở thầu theo đúng quy định
  • Tư vấn, hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ​dự thầu và hồ sơ yêu cầu, đồng thời tổ chức chấm thầu theo đúng quy định
  • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu trong việc yêu cầu nhà thầu cung cấp các bản giải thích, bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phù hợp với quy định của pháp luật và hồ sơ mời thầu
  • Tổng hợp, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu và lập báo cáo trình bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt
  • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu công bố kết quả trúng thầu và gửi thông báo cho các nhà thầu.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:2988