Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn, hỗ trợ thương thảo, ký kết hợp đồng

  • Tư vấn lập kế hoạch thương thảo, ký kết hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu
  • Tư vấn, hỗ trợ các bên đàm phán thương thảo hợp đồng trên cơ sở kết quả đấu thầu
  • Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hợp đồng thực hiện gói thầu trên cơ sở kết quả thương thảo
  • Tư vấn, hỗ trợ lập báo cáo kết quả thương thảo hợp đồng và dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, trình bên mời thầu/chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3592