Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

  • Tư vấn và hỗ trợ bên mời thầu chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ pháp lý làm căn cứ tổ chức đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
  • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu lập kế hoạch tổ chức đấu thầu và thể lệ đấu thầu
  • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng v.v.. 
  • Tư vấn nội dung Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhằm thể hiện đầy đủ và đúng yêu cầu của bên mời thầu đối với gói thầu để cho phép lựa chọn nhà thầu tốt nhất
  • Tư vấn cho bên mời thầu lựa chọn đối tác gửi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (trong trường hợp đấu thầu hạn chế)
  • Tư vấn thủ tục công bố thông tin, cung cấp thông tin về đấu thầu và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:1672