Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

  • Tư vấn, giải đáp các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài và các điều ước quốc tế liên quan
  • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các nước
  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệTư vấn các biện pháp pháp lý đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng tại Việt Nam và các nước
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các nước
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:4677