Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn xúc tiến và phát triển tài sản trí tuệ

  • Kết nối và hỗ trợ chủ sở hữu tài sản SHTT với các tổ chức, hiệp hội SHTT
  • Kết nối và hỗ trợ chủ sở hữu tài sản SHTT với các đơn vị có nhu cầu ứng dụng các tài sản SHTT
  • Kết nối và hỗ trợ các chủ sở hữu tài sản SHTT với cá nhân, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế để phát triển mạng lưới kinh doanh, đầu tư tài sản SHTT
  • Cung cấp thông tin liên quan đến thị trường, tài sản SHTT và các thông tin luên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của khách hàng
  • Nghiên cứu thị trường và tư vấn định hướng phát triển, xây dựng chiến lược phát triển thị trường và khai thác tài sản SHTT
  • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng, thực hiện các kế hoạch xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực SHTT cho cá nhân, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế
  • Tư vấn và hỗ trợ chủ sở hữu tài sản SHTT trong trường hợp góp vốn đầu tư, liên doanh liên kết bằng tài sản SHTT và định giá tài sản SHTT
  • Quảng bá tài sản SHTT và hoạt động liên quan đến SHTT trong nước và quốc tế.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:4533