Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ

  • Hỗ trợ lập danh mục các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được nộp đơn đăng ký bảo hộ hoặc được cấp văn bằng bảo hộ đứng tên khách hàng
  • Theo dõi, thông báo cho khách hàng về thời hạn hiệu lực của các văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. 
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các thủ tục gia hạn/duy trì hiệu lực các văn bằng bảo hộ, đăng ký sở hữu trí tuệ
  • Theo dõi các đối tượng sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký mới nhưng bị coi là tương tự hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với đối tượng đã đăng ký của khách hàng, đưa ra những thông báo, khuyến cáo kịp thời cho khách hàng biết để tiến hành việc phản đối đăng ký
  • Theo dõi các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được cấp văn bằng bảo hộ cho khách hàng, đưa ra những thông báo, khuyến cáo và ý kiến tư vấn kịp thời về các phương án, giải pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3747