Trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới hiện nay, nợ công trở thành một vấn đề nóng được nhiều quốc gia quan tâm. Ở Việt Nam, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nước ta cần nhiều vốn và công nghệ để...
Năm 2016, Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc có một số thay đổi cơ bản và các thay đổi này được kì vọng là sẽ tạo nên hệ thống luật công bằng và hợp lý hơn so với quy định trước đây. Luật Nhãn hiệu sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày...
Xu thế Toàn cầu hóa, Khu vực hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ và được đánh giá như một công cụ rất hữu hiệu để nâng cao trình độ kỹ thuật - công nghệ ở các nước đang phát triển. Bởi lẽ, trong quá trình hợp tác đầu tư, kinh doanh qua...
Chuyển giá được công nhận là “vấn đề” và “hiện tượng trốn thuế” từ những năm 1930 trong Luật thuế thu nhập của Hoa kỳ (IRC-Internal Revenue Code). Sau đó, Chuyển giá chính thức được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD-...
Luật sửa đổi cũng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao quyền tự chủ, tính linh hoạt và mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh; qua đó, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa năng lực, tiềm năng và cơ hội kinh doanh để phát triển.
Hệ thống đăng ký kinh doanh chỉ nắm được số liệu doanh nghiệp đăng ký, còn hoạt động ra sao, có bao nhiêu doanh nghiệp “ma”… đều không có đầu mối nắm bắt.
Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề nuôi gián đất, nhưng khi triển khai đã bị yêu cầu tiêu hủy.
Theo đánh giá của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp sẽ có tác động lớn đến việc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh ở nước ta.
Với hàng loạt bổ sung mới, Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ giúp doanh nghiệp thoát khỏi hàng loạt vướng mắc trong môi trường kinh doanh.