Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương

  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo mẫu hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng nội quy, quy chế làm việc
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng thang, bảng lương, quy chế tiền lương, hình thức trả lương
  • Tư vấn, hỗ trợ áp dụng pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khiếu nại các quyết định cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hộiTư vấn, hỗ trợ doanh trong việc xử lý kỷ luật lao động với người lao động
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân 
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5460