Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn về các loại hợp đồng

  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại mà doanh nghiệp xác lập
  • Rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp và khách hàng
  • Đại diện hoặc cùng với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
  • Tư vấn, hỗ trợ dịch các hợp đồng từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và và từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt
  • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5998