Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn về thành lập và đăng ký doanh nghiệp

  • Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp
  • Tư vấn lựa chọn loại hình, xác định quy mô doanh nghiệp
  • Tư vấn cấu trúc vốn điều lệ và cơ cấu thành viên/cổ đông, hình thức vốn góp
  • Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế, đăng ký sử dụng con dấu
  • Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật
  • Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở, đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đặt địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến thành lập và đăng ký doanh nghiệp.
Cập nhật: 14/04/2017
Lượt xem:8118