Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn pháp luật về thuế, bảo hiểm

  • Tư vấn pháp luật về các loại thuế và bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
  • Tư vấn thủ tục thông báo mã số thuế, tài khoản ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Tư vấn trình tự, thủ tục kê khai, xác định mức thuế, mức bảo hiểm bắt buộc và miễn, giảm (nếu có) và xử lý khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mua các loại bảo hiểm tự nguyện khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động nghề nghiệp hoặc tài sản của doanh nghiệp
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thiệt hại và lập hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm (trong trường hợp gặp rủi ro)
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục khiếu nại trong trường hợp cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả bảo hiểm
  • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác trong lĩnh vực thuế và bảo hiểm
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5861