Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế

  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn phương thức vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu (đường biển, đường bộ, đường không, vận chuyển đa phương thức…), ký hợp đồng logistics phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và thủ tục kê khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục giao nhận hàng hóa, chứng từ giao nhận phù hợp với từng điều kiện giao hàng
  • Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các hình thức thanh toán quốc tế và hoàn thiện hồ sơ thanh toán phù hợp
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ xin hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT) và xin miễn thuế nhập khẩu
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế bổ sung hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn thuế khi thanh lý hoặc bán lại
  • Tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định của pháp luật Việt Nam, luật của nước nhập khẩu và pháp luật quốc tế về chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5029