Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn về thủ tục tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp

  • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục và các hồ sơ cần chuẩn bị để xin tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể doanh nghiệp
  • Tư vấn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về thuế, lao động, công nợ và các vấn đề khác trước khi tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng phương án giải thể và chuẩn bị hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan bảo hiểm và cơ quan quản lý con dấu để xử lý các vấn đề liên phát sinh từ việc tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:4973